Organismes oficials


DIPUTACIÓ DE GIRONA

www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000


CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ

www.altemporda.ddgi.cat
Tel. 972 503 088


GENERALITAT DE CATALUNYA

www.gencat.net
Tel. 012


HISENDA (delegació Girona)

www.minhap.es
Tel. 972 210 066


AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Figueres)

www.aeat.es
Tel. 972 508 000


SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General -Administració núm.3 Figueres)

www.seg-social.es
Tel. 972 500 365


TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)

www.dgt.es
Tel. 972 202 950


JUTJATS DE FIGUERES

www.seuvirtual.net
Tel. 972 673 624


CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)

www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050


CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ (Delegació Vilamalla)

www.cambra.gi
Tel. 972 525 556


CORREUS

www.correos.es
Tel. 900 506 070