Dades generals

l'ajuntament

Adreça: Nou, 3

Codi Postal: 17723

Comarca: Alt Empordà

Telèfon: 972 529 291

Adreça electrònica: ajuntament@biure.cat

Horari d’atenció al públic: dilluns i dimecres de 6 a 8 de la tarda

 

Xifres

Pressupost municipal  definitiu exercici 2016 :  315.775€

Nombre d’habitants: 248 (a 1/1/2010 – font INE)

Superfície Km²: 10