CONVOCATÒRIA DE L’AJUNTAMENT DE BIURE D’UNA PLAÇA D’AGUTZIL-OPERARI DE SERVEIS MÚLTIPLES.