Edictes

Exercici: 2020 Bop: 38-0 Edicte: 1313 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva projecte renovació xarxa d'abastament d'aigua potable al carrer Nou
Exercici: 2020 Bop: 7-0 Edicte: 83 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10226 AJUNTAMENT DE BIURE Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 243-0 Edicte: 10008 AJUNTAMENT DE BIURE Anunci d'aprovació del Pla econòmic financer de l'Ajuntament de Biure per al període 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9831 AJUNTAMENT DE BIURE Edicte referent a la formalització d'un conveni per part de l'Ajuntament de Biure
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8785 AJUNTAMENT DE BIURE Esmena d'error en l'edicte 8473
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8473 AJUNTAMENT DE BIURE Anunci d'aprovació de les bases i de la convocatòria d'una plaça de serveis múltiples a l'Ajuntament de Biure
Exercici: 2019 Bop: 176-0 Edicte: 7174 AJUNTAMENT DE BIURE Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 172-0 Edicte: 6974 AJUNTAMENT DE BIURE Edicte d'esmena d'error
Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6628 AJUNTAMENT DE BIURE Edicte referent a la creació d'àrees o regidories de l'Ajuntament de Biure