Edictes

Exercici: 2021 Bop: 146-0 Edicte: 6605 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de guals i entrada de vehicles
Exercici: 2021 Bop: 144-0 Edicte: 6630 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació dels padrons d'aigua del primer semestre de l'exercici 2021 de l'Ajuntament de Biure i de l'Ajuntament de Vidrà
Exercici: 2021 Bop: 141-0 Edicte: 6415 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5526 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 117-0 Edicte: 5290 AJUNTAMENT DE BIURE - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 101-0 Edicte: 4403 AJUNTAMENT DE BIURE - Convocatòria per al nomenament de jutge de pau substitut de Biure
Exercici: 2021 Bop: 96-0 Edicte: 4129 AJUNTAMENT DE BIURE - Exposició pública de l'expedient 2/2021 de modificació del pressupost
Exercici: 2021 Bop: 34-0 Edicte: 1166 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació inicial del Projecte de renovació de la xarxa d'aigua potable i la nova xarxa de telecomunicacions al municipi
Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 535 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació dels padrons d'Aigua del 2n semestre de 2020 del municipi de Biure
Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 9988 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per al 2021