Edictes

Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4161 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació de la modificació de l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Biure
Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4157 AJUNTAMENT DE BIURE - Exposició pública de la cessió de drets funeraris a favor de l'Ajuntament
Exercici: 2022 Bop: 86-0 Edicte: 3589 AJUNTAMENT DE BIURE - Exposició pública d'un expedient de cessió de béns
Exercici: 2022 Bop: 85-0 Edicte: 3666 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 82-0 Edicte: 3403 AJUNTAMENT DE BIURE - Establiment de les dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes
Exercici: 2022 Bop: 77-0 Edicte: 3257 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació inicial de modificació de la plantilla de personal 2022
Exercici: 2022 Bop: 77-0 Edicte: 3256 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3085 AJUNTAMENT DE BIURE - Modificació de les regidories de l'Ajuntament de Biure
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3084 AJUNTAMENT DE BIURE - Nomenament de tinents d'alcalde de Biure
Exercici: 2022 Bop: 63-0 Edicte: 2517 AJUNTAMENT DE BIURE - Exposició pública del projecte de reparcel·lació del Pla parcial La Famada