Edictes

Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6420 AJUNTAMENT DE BIURE - Delegació de funcions al tinent d'alcalde
Exercici: 2020 Bop: 164-0 Edicte: 6073 AJUNTAMENT DE BIURE - Exposició pública dels padrons de l'IVTM, taxes cementiri i clavegueres 2020
Exercici: 2020 Bop: 164-0 Edicte: 6072 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació inicial d'un pla de desplegament de xarxa de comunicacions per fibra òptica al municipi
Exercici: 2020 Bop: 146-0 Edicte: 5324 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari 1 SEM 2020 BIURE
Exercici: 2020 Bop: 140-0 Edicte: 4970 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva de l'expedient 1/2020 de modificació del pressupost
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3617 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació inicial del plec de clàusules administratives per a la concessió de l'ús privatiu del bar del centre cívic de Biure
Exercici: 2020 Bop: 110-0 Edicte: 3615 AJUNTAMENT DE BIURE - Exposició pública de l'expedient 1/2020 de modificació del pressupost exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 38-0 Edicte: 1313 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva projecte renovació xarxa d'abastament d'aigua potable al carrer Nou
Exercici: 2020 Bop: 7-0 Edicte: 83 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10226 AJUNTAMENT DE BIURE Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres