Edictes

Exercici: 2022 Bop: 209-0 Edicte: 9527 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 8/2022
Exercici: 2022 Bop: 188-0 Edicte: 8595 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 8/2022
Exercici: 2022 Bop: 178-0 Edicte: 8088 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva de la memòria valorada de millora de les instal·lacions municipals de captació i distribució d'aigua
Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 7910 AJUNTAMENT DE BIURE - Exposició pública de padrons: taxes cementiri, clavegueram i IVTM de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 169-0 Edicte: 7793 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva de la memòria valorada d'obres de repació i millora al cementiri municipal
Exercici: 2022 Bop: 162-0 Edicte: 7592 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva de l'expedient 5/2022 de modificació del pressupost
Exercici: 2022 Bop: 142-0 Edicte: 6728 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació de padrons del 1 SEM 2022 aigües Biure i Vidrà
Exercici: 2022 Bop: 132-0 Edicte: 6162 AJUNTAMENT DE BIURE - Exposició pública de l'expedient de modificació de pressupost núm. 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 130-0 Edicte: 6163 AJUNTAMENT DE BIURE - Exposició pública de la memòria valorada d'obres de reparació i millora al cementiri municipal
Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5609 AJUNTAMENT DE BIURE - Exposició pública de la memòria valorada de les obres de millora en les instal·lacions d'aigua potable