Edictes

Exercici: 2021 Bop: 202-0 Edicte: 8678 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de l'ocupació del domini públic
Exercici: 2021 Bop: 190-0 Edicte: 8150 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de guals i entrada de vehicles al municipi de Biure
Exercici: 2021 Bop: 182-0 Edicte: 7972 AJUNTAMENT DE BIURE - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 182-0 Edicte: 7971 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva del projecte d'obres titulat "Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable i nova xarxa de telecomunicacions al municipi de Biure"
Exercici: 2021 Bop: 167-0 Edicte: 7521 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 162-0 Edicte: 7329 AJUNTAMENT DE BIURE - Exposició pública dels padrons de taxes cementiri clavagueres i IVTM 2021
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7083 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm.10
Exercici: 2021 Bop: 146-0 Edicte: 6605 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de guals i entrada de vehicles
Exercici: 2021 Bop: 144-0 Edicte: 6630 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació dels padrons d'aigua del primer semestre de l'exercici 2021 de l'Ajuntament de Biure i de l'Ajuntament de Vidrà
Exercici: 2021 Bop: 141-0 Edicte: 6415 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021