Edictes

Exercici: 2021 Bop: 34-0 Edicte: 1166 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació inicial del Projecte de renovació de la xarxa d'aigua potable i la nova xarxa de telecomunicacions al municipi
Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 535 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació dels padrons d'Aigua del 2n semestre de 2020 del municipi de Biure
Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 9988 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per al 2021
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9522 AJUNTAMENT DE BIURE - Exposició pública del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 219-0 Edicte: 8193 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 212-0 Edicte: 7923 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2020 Bop: 201-0 Edicte: 7380 AJUNTAMENT DE BIURE - Convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau titular del municipi de Biure
Exercici: 2020 Bop: 193-0 Edicte: 6965 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació inicial d'un projecte de valorització del patrimoni geològic de Biure
Exercici: 2020 Bop: 193-0 Edicte: 6964 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 191-0 Edicte: 6892 AJUNTAMENT DE BIURE - Exposició pública del compte general del pressupost de l'exercici 2019